Vīdales skola


1878.gada 5.oktobrī iesvēta jauno skolas namu Vīdales ciemā. Mācītājs izsaka pateicību pagasta amata vīriem un citiem, kas veicinājuši skolas būvi. Šis ir 6 skolas nams pagastā. Skolu būvējuši  Kēnigsvalds, Kārlis Atvass un Upsoni - Kārlis, Jānis, Juris.

Sākumā skolā bijušas 3 klases, visas apvienotas. Katras klases skolēnu skaits - ap 10. Ap 1920.g atvērta  4.klase, 1951./52.m.g. - 5.klase.

Šajā gadā Vīdales pamatskolu nosauca par Vīdales 7gadīgo skolu. Tās 1.izlaidums bija 1953./54.m.g.(direktors Aleksandrs Ekimanis). No 1962./63.m.g. līdz 1967./68.m.g. pastāv Vīdales pamatskola - astoņgadīgā skola. No 1968. līdz 1975.g. pastāvēja  pamatskola, tad to slēdza.

Pirmie skolotāji bijuši Teodors Landsbergs (1879. -1905.), Bankers (1905. -1916.), no 1916. -1918.gadam skola nedarbojas, jo to okupējis vācu karaspēks. No 1919. -1920.gadam strādā Bankera dēls, no 1920. - 1924.gadam  Nadine un Eduards Eihleri, no 1924. -1927.gadam  Lidija Linde, no 1924. - 1925.gadam Minna Podniece. 30. gados strādā Jānis Grīnbergs un Emma Jāvalde.

Selga Stūre skolā strādājusi no 1953. -1975.g.: "Es atnācu pēdējā gadā, kad strādāja Jānis Šultners". 1953.g.skolā bija 156 skolēni. Šajā laikā direktore bijusi arī Balode, skolotājs Kauliņš, Pēters Plēģeris iekārtojis izmēģinājumu lauciņus.

Ligita Miška strādājusi no 1964. - 1975.g.

1989.g 4gadīgo skolu atjaunoja un tā pastāvēja līdz 2000.g.

1970.g. uz Vīdales pamatskolas ēku tiek pārcelta bibliotēka, kur tā atrodas joprojām.


Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .