Jānis Šultners (1882 - 1955)

Skolotājs, kordiriģents, ērģelnieks, matemātiķis, sabiedriskais darbinieks. Kubalu skolas pārzinis (1909.-1915.). Līdz 1953.g.strādājis par skolotāju Vīdales skolā. Ilggadējs Dundagas jauktā kora diriģents (1922.-1943.). Sagatavojis kori četriem vispārējiem dziesmu svētkiem. Plašu interešu cilvēks ar atklātu sirdi visam labajam, ar atturību un paasu humoru pret to, kas viņam nebija pieņemams. Cēlies no senas vīdalnieku dzimtas. Apbedīts Vīdales kapos.

Fricis Adamovičs (1863 – 1933)

Literāts un pedagogs, mācību grāmatu autors, cittautu literatūras tulkotājs, dzimtā novada pētnieks. Rakstījis dzejas, tulkojis Šekspīra drāmas, Puškina, Ļermontova, Gētes, Šillera darbus, Krilova fabulas. Viens no labāko atdzejošanas tradīciju nodibinātājiem latviešu literatūrā. Sarakstījis mācību grāmatas ģeogrāfijā un dabas zinātnēs. Dzimis Dundagas pagasta Cirstu ciema Rīgzemēs. Pabeidzis Baltijas skolotāju semināru un Pēterpils skolotāju institūtu. Strādājis dažādos amatos, gan kā skolotājs, gan arī Izglītības ministrijā, gan lasījsi lekcijas Latvijas Universitātē.

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .