Vīdales baznīca

Par baptisma aizsākumiem Vīdalē:

...Grāmatā „Latviešu baptistu draudžu izcelšanās un viņu tālāka attīstība”, kuru 1913.gadā sastādījis skolotājs I.Rīss varam lasīt par Talsu draudzes pirmsākumiem:

“Talsu draudzes iesākums meklējams Pūņu ciemā. Uz šejieni evaņģēlija vēsts sēkla pārnesta no Vīdāles ciema jau 1873.gadā. Pirmā dvēsele no ciema iedzīvotājiem, pie kā evaņģēlijs atradis ieeju, bija Kuļļu mājas saimniece Katrīna Cīrule, kura 1873. gadā decembrī, no A.Jankovica Dundagas jūrmalā – Melnsilā – kristīta. Pēc viena gada šai sekoja viņas māsa Trīne, līdz ar vēl kādu Māli Frīdenberg, un pēc gada caur kristību pie draudzes piedalījies pats Kuļļu mājas saimnieks Kristaps Pētersons. Pateicoties šī brāļa sirsnībai un misiones garam, viņa mājās Kuļļās nodibinājās pastāvīgas sapulces, par kurām gādāja Vīdāles draudzīte. Tā Vīdālei drīz vien radās stacija Pūņās. ..."  talsudraudze.lv

G.Sniķers stāsta: "Mana mamma bija ticīgs cilvēks. Tas bija XX.gs. sākumā, kad viņa un vēl vairāki  no mūsu puses devās uz Mazirbi gaidīt pastaro dienu. Kad nu nekas nenotika, viena daļa aizbrauca uz Brazīliju. Tur bija no Vīdales, Lateves, Dundagas. Man tad bija septiņi gadi, tas bija 1918.gads. Te palika tēvs, es un deviņus mēnešus veca māsa. Māte 50.gados atbrauca atpakaļ uz Dundagu. Par dzīvi Brazīlijā viņa nestāstīja."

Esošās baznīcas ēka celta 1935.gadā. Baznīcas būvei zemi atvēlēja Paušeļu saimnieks. Baptisma uzplaukums Vīdalē bija XX.gs. 20.-30.gados.Pēc ilgstoša padomju varas spiediena dievnamu draudzei atņēma 60. gadu beigās. Padomju laikos šeit atradās kultūras nams, līdz 2000.g. tā tika izmantota kā sporta zāle. 

Ap Vīdales baznīcu sastādītie koki ir Kārļa Ulmaņa dāvinājums pēc Dundagas apmeklējuma 1936.gadā. Viņš apciemoja arī Paušeļu saimniecību.(pierakstīts pēc Z.Krauzes stāstījuma)


 

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .