Vīdales skola

Celta 1875. - 1879. g. 1975. g. tā tika slēgta, 1988.g. atjaunota kā četrgadīgā skola, kuru slēdza 2000.g. Šī laukakmeņu mūra ēka pieredzējusi divas Latvijas valsts atmodas. Tagad skolā atrodas ciema bibliotēka.

Baptistu baznīca 

Vīdales baptistu draudzes pirmsākumi datējami ar 1873.g., kad kristīta Kuļļu mājas saimniece Katrīna Cīrule,  pēc kāda gada arī pats Kuļļu mājas saimnieks Kristaps Pētersons. Pateicoties šī brāļa sirsnībai un misiones garam, viņa mājās Kuļļās nodibinājās pastāvīgas sapulces, par kurām gādāja Vīdāles draudzīte, no kuras tālāk veidojās  draudzes Pūņās, Talsos, Kaltenē un Nogalē. Esošā baznīcas ēka celta 1935.g., tās būvei zemi atvēlēja Paušeļu saimnieks. Baptisma uzplaukums Vīdalē bija 20.gs. 20.-30.gados. Pēc ilgstoša padomju varas spiediena dievnamu draudzei atņēma 60. gadu beigās. Padomju laikos šeit atradās kultūras nams, līdz 2000.g. tā tika izmantota kā sporta zāle.

Vīdales baptistu baznīcas atklāšanas svētki 1935.gada 1.septembrī.

Foto no Z.Krauzes arhīva

Gaviļkalns

Bijusī brīvdabas sarīkojumu vieta - 20.gs. pirmajā pusē. Vidusdevona smilšakmens atsegumi upītes gravā. Bez labiekārtotām takām un arī bez tālāk minētajām trepēm.

No Ainas Bolšingas atmiņām: „(..) Mans tēvs tur vienreiz bij uzjājis ar zirgu augšā. Tur ir šausmīgi stāvas trepes. Tās trepes iet tur gandrīz pretī kapiem (..). Viņš uzjāja ar to zirg augšā pa tām trepītēm, kur cilvēki iet, nopirk zirgam biļļet, un tie biļļešu pārdevēji (..) gribēja novest viņu (teicējas tēvu ar visu zirgu – G.P) zemē pa to ceļu, kas iet otrā pusē. Viņš pateica: “Nē, tur, kur es esmu augšā gājis, tur es zemē nākšu”. Un pa tām pašām trepītēm bij nojājis smuki zemē un tā. (..) Tas bij (19)58. gada martā.“

foto no S.Stūres arhīva

Zilo kalnu avots

Avots atrodas Zilo kalna piekājē, Kaļķupes ielejas dabas lieguma zonā. Labiekārtota ūdens ņemšanas vieta.

 Knipeldambis

Ceļu, kas ved gar avotiņu no Vīdales uz Melnsila pusi, vietējie sauc par Knipeldambi. To būvējusi vācu armija 1. pasaules kara laikā, liekot šķērsām ceļam apaļkokus, tad apberot tos ar smilti, bet virskārtā ar granti.

 Zeltapses (Upsīšu) dižakmens

Akmens atrodas ap 1,3 km attālumā no kraujas un ap 400 m no Upsīšu mājām, bērzu birzē. Tā izmēri - 5.9 m x 4.0 m x 3.0 m, apkārtmērs - 16.4 m, virszemes tilpums – ap 30 m3. Upsīti dēvē gan par Rūnu akmeni, jo redzamas apstrādes pēdas un senas rakstu zīmes, kas gan neatbilst rūnu rakstam, gan par skandināvu virsaiša atdusas vietu, bet visticamākā šķiet ģeologa R. Knapa teorija, ka Upsīts ir Litorīnas laika jūrakmens, ko ledus krāvumi uzbīdījuši uz mazāku krasta akmeņu klājuma. Viens no pārdesmit iespaidīgākajiem Latvijas dižakmeņiem.

 foto no http://visit.dundaga.lv/various/dabas-objekti

Vīdales karjers

Tajos atsedzas ledāja kušanas ūdeņu izgulsnēts materiāls – smilts, grants, oļi. Tas piepilda dziļu ielejveida iegrauzumu pamatiežos. Kaļķaino granti izmanto ceļu būvei. 2010.g. lielajā karjerā notika moto sacensības.

I.Leistmanes foto

 Cirstu gravas

Viena no savdabīgākajām Zilo kalnu gravu sistēmām. Pieejama kopā ar vietējo dabas gidu. Bez labiekārtotām takām.

I.Leistmanes foto

Rīgzemju ozoli

Dižākais no trim - otrs resnākais ozols Baltijā: apkārtmērs krūšu augstumā - 9,2 m. Kokam ir milzīgs sakņu kakls, kas paceļas gandrīz 2 m augstumā, stumbrs apaudzis ar lieliem māzeriem. Senatnē zibens nospēris ozola galotni, tāpēc tā vainaga augstums ir tikai 16,5 m. Ozolam liels dobums, kā arī liela zibens rēta pāri varenajam stumbram.

Turpat arī iespaidīgi zviedru pīlādža eksemplāri. Netālu aug vēl divi iespaidīgi ozoli – ap 5 m apkārtmērā.

foto no http://visit.dundaga.lv/various/dabas-objekti

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .