Biedrība "Visvīdale" reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā 27.03.2015

Darbības mērķi:

 1. Labvēlīgas sociālās vides veidošana.

2. Dabas un kultūras vērtību saglabāšana.

3.Vietējo tradīciju un vēstures apzināšana.

4. Iedzīvotāju iesaistīšana veselīga dzīvesveida apgūšanā.

5. Kopīgu atpūtas un sporta pasākumu organizēšana iedzīvotājiem.

6. Sadarbība ar Dundagas novada pašvaldību un citām biedrībām.

7. Veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar nomāta īpašuma apsaimniekošanu.Biedrības "Visvīdale" valdes priekšsēdētāja Tamāra Zoltāne


Tālrunis: +371 26421116

E-pasts: visvidale@inbox.lv
Adrese: Vīdales skola, Vīdale, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .